Archiv dobrovolných dražeb - rok 2014

Dobrovolná dražba zdravotního střediska Teplice, k.ú. Teplice-Trnovany
Den konání dražby:16. 12. 2014 od 10:00 hod.
Místo konání dražby:ulice Poděbradova č. p. 751, 440 01 Louny
Prohlídky:20. 11. 2014 od 9:30 hod. do 9:40 hod.
25. 11. 2014 od 13:40 hod. do 13:50 hod.
Odhadní cena předmětu dražby:1.950.000,-- Kč
Nejnižší podání:1.950.000,-- Kč
Dražební jistota:585.000,-- Kč

<< Všechny archivní dražby roku 2014