Archiv dobrovolných dražeb - rok 2013

Dobrovolná dražba pozemku parc. č. 4071/99 v k.ú. Chomutov I
Den konání dražby:10. 12. 2013 od 10:45 hod.
Místo konání dražby:Louny, ulice Poděbradova č.p. 751
Prohlídky:dne 19. 11. 2013 od 9:30 hod. do 9:40 hod.
dne 27. 11. 2013 od 9:30 hod. do 9:40 hod.
Odhadní cena předmětu dražby:210.000,- Kč
Nejnižší podání:105.000,- Kč
Dražební jistota:31.000,- Kč

<< Všechny archivní dražby roku 2013